Collegeprogramma en Samenwerkingsakkoord 2022-2026

Op dinsdag 13 september 2022 presenteerde het college van B&W van Venray zijn collegeprogramma voor de komende bestuursperiode. Het programma "Samen maken we Venray!" is een uitwerking van het samenwerkingsakkoord "Bouwen aan vertrouwen" van de Venrayse partijen VENRAY Lokaal, VVD-Venray, D66-Venray en Samenwerking Venray.

Iedereen moet mee kunnen doen

We stimuleren en willen bereiken dat iedereen, binnen de mogelijkheden die hij of zij heeft, mee kan doen in de samenleving. Dit loopt als een rode draad door het collegeprogramma heen. Als er fysieke of financiële belemmeringen zijn die het meedoen in de weg staan, onderzoeken wij de mogelijkheden om belemmeringen te beperken of weg te nemen.

In gesprek blijven met elkaar

Ook in onze gemeente hebben we te maken met grote, complexe, maatschappelijke opgaven. Zoals op het gebied van wonen, financiële onzekerheid, energie, klimaat, duurzaamheid en stikstof. Inwoners en ondernemers hebben soms zorgen over de toekomst, zeker als zij te maken krijgen met besluiten die hen rechtstreeks raken. We zijn ons daarvan bewust, blijven in gesprek en komen, waar het kan, op voor de belangen van de Venrayse gemeenschap.  

Afspraak is afspraak

We hechten belang aan gemaakte afspraken en zijn daarop aanspreekbaar. Maar wij gaan ook onze inwoners, bedrijven en partners houden aan gemaakte afspraken. Soms lopen zaken anders en lukt het niet om een afspraak na te komen. Dan staan we altijd open voor een gesprek. Maar wij willen er zoveel mogelijk naartoe dat het nakomen van gemaakte afspraken de norm is.

Het collegeprogramma en het samenwerkingsakkoord kunt u hieronder inzien.