Collegebesluiten 9 november 2020

Het college nam de ontvangen uitnodigingen en de besluitenlijst van de vorige week voor kennisgeving aan. Deze zijn niet openbaar. Met onderstaande adviezen ging het college akkoord

3. 2e bestuursrapportage 2020

pdf Bijlagen besluit 3 2e bestuursrapportage 2020 (PDF, 8.44 MB)

 

4. Raadsinformatiebrief raadsvragen aanpak Covid-19

pdf Bijlagen besluit 4 raadsinformatiebrief raadsvragen aanpak Covid-19 (PDF, 211.26 KB)

 

6. Evaluatie leegstandsvergoeding Schuttersveld

pdf Bijlagen besluit 6 evaluatie leegstandsvergoeding Schuttersveld (PDF, 638.04 KB)

 

7. Meerjarige subsidieaanvragen

pdf Adviesnota besluit 7 meerjarige subsidieaanvragen (PDF, 309.33 KB)

 

8. Raadsinformatiebrief motie huisvesting charitatieve instellingen

pdf Bijlagen besluit 8 raadsinformatiebrief motie huisvesting charitatieve instellingen (PDF, 1.16 MB)

 

9. Startnotitie Nieuwe Wet Inburgering 2021

pdf Bijlagen besluit 9 startnotitie Nieuwe Wet Inburgering 2021 (PDF, 1.73 MB)

 

10. Subsidieverlening Synthese 2021-2022-2023

pdf Bijlagen besluit 10 subsidieverlening Synthese 2021-2022-2023 (PDF, 11.64 MB)

 

13. Raadsinformatiebrief supermarkt Toverbal

pdf Besluit 13 raadsinformatiebrief supermarkt Toverbal (PDF, 10.12 MB)

 

14. Stimuleringsverordening Centrumvisie Venray 2021 - 2023

pdf Bijlagen besluit 14 stimuleringsverordening Centrumvisie Venray 2021 - 2023 (PDF, 530.88 KB)

 

15. Vaststelling bestemmingsplan ‘Merseloseweg 146 - Korte Drilweg 7 Venray’

pdf Bijlagen besluit 15 vaststelling bestemmingsplan ‘Merseloseweg 146 - Korte Drilweg 7 Venray’ (PDF, 19.8 MB)

 

16. Verplaatsingssubsidie Schoolstraat 22

pdf Bijlagen besluit 17 verplaatsingssubsidie Schoolstraat 22 (PDF, 280.02 KB)

 

17. Versterking eigen vermogen Enexis Holding NV

pdf Bijlagen besluit 17 versterking eigen vermogen Enexis Holding NV (PDF, 2.83 MB)

 

18. Regeling Beheer en Toezicht Burgerzaken 2020

pdf Adviesnota besluit 18 regeling Beheer en Toezicht Burgerzaken 2020 (PDF, 178.98 KB)

 

19. Actualisatie APV

pdf Bijlagen besluit 19 actualisatie APV (PDF, 1.22 MB)

 

21. Evenementensubsidies 2020 en 2021

pdf Adviesnota besluit 21 evenementensubsidies 2020 en 2021 (PDF, 182.32 KB)

 

23. Verordeningen en tarieven havengelden 2021

pdf Bijlagen besluit 23 verordeningen en tarieven havengelden 2021 (PDF, 263.91 KB)