Collegebesluiten 9 mei 2023

Het college nam de ontvangen uitnodigingen en de besluitenlijst van de vorige week voor kennisgeving aan. Deze zijn niet openbaar. Met onderstaande adviezen ging het college akkoord.

6. Vliegbasis De Peel en formatieproces provincies Limburg en Noord-Brabant

10. Jaarverantwoording 2022, Begrotingswijziging 1-2023, Begroting 2024, oprichting Stichting Waarborgfonds Veiligheidsregio Limburg-Noord

15. Beantwoording art. 38 vragen van de SP-fractie over het onderzoek grondwater Venrays Broek

17. Bijdrage ten behoeve van plaatsing hekwerk rondom een deel van het sportpark Ysselsteyn

18. Tijdelijke huisvesting vluchtelingen Oekraïne op het terrein Servaashof