Collegebesluiten 9 maart 2020

Het college nam de ontvangen uitnodigingen en de besluitenlijst van de vorige week voor kennisgeving aan. Deze zijn niet openbaar. Met onderstaande adviezen ging het college akkoord

4. RIB inzake de kwartaalrapportage Q4 2019 BV Ontwikkelbedrijf Greenport Venlo

pdf Bijlagen besluit 4 raadsinformatiebrief (PDF, 307.92 KB)

 

5. Tijdelijk Besluit Nadere regels subsidieverstrekking Cultuurregio Noord-Limburg

pdf Bijlagen besluit 5 tijdelijk besluit nadere regels (PDF, 286.99 KB)

 

8. Raadsinformatiebrief evaluatie Stimuleringsregeling Centrumvisie

pdf Bijlagen besluit 8 raadsinformatiebrief evaluatie (PDF, 328.32 KB)

 

9. Verkoop grond, gelegen Wüsterveld

pdf Bijlagen besluit 9 verkoop grond Wüsterveld (PDF, 620.58 KB)

 

10. Beslissing op bezwaar tegen het besluit van 2 juli 2019 inzake een last onder dwangsom wegens overtredingen van het bestemmingsplan ‘Buitengebied Venray – Oost’ aan de Maasoever in Blitterswijck

pdf Bijlagen besluit 10 beslissing op bezwaar (PDF, 16 MB)