Collegebesluiten 8 maart 2022

Het college nam de ontvangen uitnodigingen en de besluitenlijst van de vorige week voor kennisgeving aan. Deze zijn niet openbaar. Met onderstaande adviezen ging het college akkoord.

3. Het regelen van de vervanging van de gemeentesecretaris

pdf Bijlagen besluit 3 Het regelen van de vervanging van de gemeentesecretaris (PDF, 255.29 KB)

 

4. Raadsinformatiebrief Omgevingswet

pdf Bijlagen besluit 4 Raadsinformatiebrief Omgevingswet (PDF, 287.21 KB)

 

5. Raadsinformatiebrief ‘Samen leven, Samen leren’

pdf Bijlagen besluit 5 Raadsinformatiebrief ‘Samen leven, Samen leren’ (PDF, 231.11 KB)

 

6. Reconstructie Geysterseweg, Vlasakker en gedeeltelijk Randenrade in Oostrum

pdf Bijlagen besluit 6 Reconstructie Geysterseweg, Vlasakker en gedeeltelijk Randenrade in Oostrum (PDF, 148.26 KB)

 

7. Beantwoording artikel 38-vragen VVD m.b.t. hondenspeelvelden

pdf Bijlagen besluit 7 Beantwoording artikel 38-vragen VVD m.b.t. hondenspeelvelden (PDF, 627.07 KB)

 

8. Samenwerkingsovereenkomst glasvezel

pdf Bijlagen besluit 8 Samenwerkingsovereenkomst glasvezel (PDF, 150.15 KB)

 

9. Afwijking algemene regel grondbeleid 2016 t.b.v. burgerinitiatieven t.b.v. aanleg jeu de boulesbaan

pdf Bijlagen besluit 9 Afwijking algemene regel grondbeleid 2016 t.b.v. burgerinitiatieven t.b.v. aanleg jeu de boulesbaan (PDF, 517.33 KB)

 

12. Middelen Decembercirculaire 2021 systeemleren

pdf Bijlagen besluit 12 Middelen Decembercirculaire 2021 systeemleren (PDF, 301.79 KB)

 

13. Anterieure overeenkomst Laagheidseweg 15c en 17 te Venray

pdf Bijlagen besluit 13 Anterieure overeenkomst Laagheidseweg 15c en 17 te Venray (PDF, 375.63 KB)

 

14. Ontwerpbestemmingsplan Laagheidseweg 15c en 17 Venray

pdf Bijlagen besluit 14 Ontwerpbestemmingsplan Laagheidseweg 15c en 17 Venray (PDF, 18.31 MB)

 

15. Grondverkoop Gebiedsontwikkeling Ooijen Wanssum

pdf Bijlagen besluit 15 Grondverkoop Gebiedsontwikkeling Ooijen Wanssum (PDF, 770.64 KB)

 

16. Ontwerpbestemmingsplan ‘Meerloseweg 6 Oirlo’

pdf Bijlagen besluit 16 Ontwerpbestemmingsplan ‘Meerloseweg 6 Oirlo’ (PDF, 9.65 MB)

 

17. Aanwijzing toezichthouder Wabo

pdf Bijlagen besluit 17 Aanwijzing toezichthouder Wabo (PDF, 337.77 KB)