Collegebesluiten 8 juni 2020

Het college nam de ontvangen uitnodigingen en de besluitenlijst van de vorige week voor kennisgeving aan. Deze zijn niet openbaar. Met onderstaande adviezen ging het college akkoord

3. Straatnamen Parklaan en Hoevelaan nieuwbouwontwikkeling Annahaeghe

pdf Bijlagen besluit 3 Straatnamen nieuwbouwontwikkeling Annahaeghe (PDF, 757.57 KB)

 

4. Uitvoeringsnota bomen

pdf Bijlagen besluit 4 Uitvoeringsnota bomen (PDF, 3.36 MB)

 

6. Grondruil Gebiedsontwikkeling Ooijen Wanssum

pdf Bijlagen besluit 6 Grondruil Gebiedsontwikkeling Ooijen Wanssum (PDF, 11.84 MB)

 

7. Raadsinformatiebrief regiomarketing

pdf Bijlagen besluit 7 Raadsinformatiebrief regiomarketing (PDF, 241.49 KB)

 

8. Beslissing op bezwaar

De bijlagen zijn niet openbaar. Alleen het advies is openbaar.

Advies:

1. De bezwaarschriften tegen de tijdelijke omgevingsvergunning voor de huisvesting van arbeidsmigranten en woonurgenten op Het Roekenbosch (conform de motivering van het bijgevoegd besluit op bezwaar):

  • voor zover ingediend door een drietal bezwaarmakers niet-ontvankelijk te verklaren;
  • de bezwaarschriften voor zover ingediend door de overige bezwaarmakers ontvankelijk te verklaren;
  • het bestreden besluit in stand te laten, met dien verstande dat de motivering van het bestreden besluit wordt aangevuld;
  • één vergunningvoorschrift toe te voegen;
  • de grondslag van de omgevingsvergunning aan te vullen;
  • en gelet op het feit dat het bestreden besluit niet wordt herroepen, het verzoek om vergoeding van de proceskosten van een bezwaarmaker af te wijzen.

2. De commissie werken en besturen en de gemeenteraad in kennis te stellen van deze besluiten door het verzenden van de bijgevoegde raadsinformatiebrief.

 

9. Tijdelijke overkappingen en versterkt geluid op terrassen

pdf Bijlagen besluit 9 Tijdelijke overkappingen en versterkt geluid op terrassen (PDF, 187.52 KB)