Collegebesluiten 8 januari 2018

De besluitenlijst van 8 januari is niet openbaar.