Collegebesluiten 8 februari 2021

Het college nam de ontvangen uitnodigingen en de besluitenlijst van de vorige week voor kennisgeving aan. Deze zijn niet openbaar. Met onderstaande adviezen ging het college akkoord.

3. Artikel 38 vragen Inning toeristenbelasting

pdf Bijlagen besluit 3 artikel 38 vragen Inning toeristenbelasting (PDF, 2.17 MB)

 

4. Ontvangen relatiegeschenken college B&W 2020

pdf Bijlagen besluit 4 ontvangen relatiegeschenken college B&W 2020 (PDF, 373.96 KB)

 

5. Bijdrage aan Cultuur Innovatiefonds Limburg

pdf Adviesnota besluit 5 bijdrage aan Cultuur Innovatiefonds Limburg (PDF, 182.87 KB)

 

6. Eindrapportage onderzoek de Borggraaf

pdf Bijlage besluit 9 Collegenota rapportage Borggraaf (PDF, 210.57 KB)
  pdf Bijlage besluit 9 Op weg naar een bruisende Borggraaf (PDF, 100.06 KB)

pdf Bijlage besluit 9 Opdrachtbeschrijving kwartiermaker cultureel erfgoed (PDF, 177.02 KB)

pdf Bijlage besluit 9 Rapportage Borggraaf (PDF, 5.61 MB)

 

9. Volmacht en mandatering Medipoint

pdf Bijlagen besluit 9 volmacht en mandatering Medipoint (PDF, 806.11 KB)

 

11. Beantwoording raadsvragen ProVenray, Janslust 11 Heide

pdf Bijlagen besluit 11 beantwoording raadsvragen ProVenray, Janslust 11 Heide (PDF, 236.45 KB)

 

12. Bestemmingsplan Oude Heerweg 23 en 25 – Berkenstraat 2 Blitterswijck (NL.IMRO.0984.BP20006-va01)

pdf Bijlagen besluit 12 bestemmingsplan Oude Heerweg 23 en 25 – Berkenstraat 2 Blitterswijck (PDF, 26.38 MB)

 

13. Overeenkomsten overdracht beheer, onderhoud en eigendom wegvak N270

pdf Bijlagen besluit 13 overeenkomsten overdracht beheer, onderhoud en eigendom wegvak N270 (PDF, 2.73 MB)

 

14. Plan van aanpak ‘Programma Landelijk Gebied’

pdf Bijlagen besluit 14 plan van aanpak ‘Programma Landelijk Gebied’ (PDF, 1.11 MB)

 

15. De Spurkt

pdf Bijlagen besluit 15 De Spurkt (PDF, 230.01 KB)

 

16. Programma Wonen

pdf Bijlagen besluit 16 programma Wonen (PDF, 2.17 MB)

 

17. Vrijgave RES 1.0 voor consultatie gemeenteraad

pdf Bijlagen besluit 17 vrijgave RES 1.0 voor consultatie gemeenteraad (PDF, 23.3 MB)

 

18. Beantwoording art. 38 vraag VVD Venray Verkeersveiligheid

pdf Bijlagen besluit 18 beantwoording art. 38 vraag VVD Venray Verkeersveiligheid (PDF, 1.09 MB)

 

19. Actualisering Regeling briefadres gemeente Venray 2021

pdf Bijlagen besluit 19 actualisering Regeling briefadres gemeente Venray 2021 (PDF, 419.34 KB)

 

20. Mandatering bevoegdheden tijdelijke wet verkiezingen

pdf Bijlagen besluit 20 mandatering bevoegdheden tijdelijke wet verkiezingen (PDF, 273.95 KB)

 

21. Raadsinformatiebrief inzake Tweede Kamerverkiezingen

pdf Bijlagen besluit 21 raadsinformatiebrief inzake Tweede Kamerverkiezingen (PDF, 12.08 MB)

 

22. Nieuwe besluit op bezwaar geweigerde omgevingsvergunning voor huisvesting van arbeidsmigranten aan de Westsingel 1

pdf Bijlagen besluit 22 nieuwe besluit op bezwaar geweigerde omgevingsvergunning voor huisvesting van arbeidsmigranten aan de Westsingel 1 (PDF, 1.59 MB)

 

24. Raadsvoorstel/besluit bekrachtiging Noodverordening

pdf Bijlagen besluit 24 raadsvoorstel/besluit bekrachtiging Noodverordening (PDF, 777.47 KB)