Collegebesluiten 7 maart 2023

Het college nam de ontvangen uitnodigingen en de besluitenlijst van twee weken geleden voor kennisgeving aan. Deze zijn niet openbaar. Met onderstaande adviezen ging het college akkoord.