Collegebesluiten 7 juni 2022

Het college nam de ontvangen uitnodigingen en de besluitenlijst van de vorige week voor kennisgeving aan. Deze zijn niet openbaar. Met onderstaande adviezen ging het college akkoord.

3. Vaststellen Toetssteen 2022

pdf Bijlagen besluit 3 Vaststellen Toetssteen 2022 (PDF, 12.77 MB)

 

4. Anterieure overeenkomst Heidseweg 29 en 31 Heide

pdf Bijlagen besluit 4 Anterieure overeenkomst Heidseweg 29 en 31 Heide (PDF, 400.9 KB)

 

6. Verzoek op grond van de Wet Openbaarheid van Bestuur (Wob)

pdf Bijlagen besluit 6 Verzoek op grond van de Wet Openbaarheid van Bestuur (Wob) (PDF, 151.82 KB)

 

7. Anterieure overeenkomst Patersstraat 1-3 te Venray

pdf Bijlagen besluit 7 Anterieure overeenkomst Patersstraat 1-3 te Venray (PDF, 507.07 KB)

 

8. Ontwerpbestemmingsplan Patersstraat 1-3 Venray

pdf Bijlagen besluit 8 Ontwerpbestemmingsplan Patersstraat 1-3 Venray (PDF, 57.07 MB)

 

9. Ontwerpbestemmingsplan Stationsweg 106, 106a, 108 en 108b te Oostrum (NL.IMRO.0984.BP21015-on01)

pdf Bijlagen besluit 9 Ontwerpbestemmingsplan Stationsweg 106, 106a, 108 en 108b te Oostrum (NL.IMRO.0984.BP21015-on01) (PDF, 15.78 MB)