Collegebesluiten 7 december 2020

Het college nam de ontvangen uitnodigingen en de besluitenlijst van de vorige week voor kennisgeving aan. Deze zijn niet openbaar. Met onderstaande adviezen ging het college akkoord

3. Het regelen van de vervanging van de gemeentesecretaris

pdf Adviesnota besluit 3 het regelen van de vervanging van de gemeentesecretaris (PDF, 136.35 KB)

 

4. Subsidievaststelling peuteropvang 2019

pdf Bijlagen besluit 4 subsidievaststelling peuteropvang 2019 (PDF, 2.02 MB)

 

5. Subsidievaststelling voor- en vroegschoolse educatie 2019

pdf Bijlagen besluit 5 subsidievaststelling voor- en vroegschoolse educatie 2019 (PDF, 2.58 MB)

 

6. Vaststelling subsidie Cultura 2019 (incl. projecten HAFA en Cultuur In de Klas)

pdf Bijlagen besluit 6 vaststelling subsidie Cultura 2019 (PDF, 315.27 KB)

 

7. Vaststelling subsidie 2019 Venrays Museum en Rooynet

pdf Bijlagen besluit 7 vaststelling subsidie 2019 Venrays Museum en Rooynet (PDF, 493.73 KB)

 

9. Convenant contractmanagement JeugdzorgPlus Zuidoost Nederland 2021-2024

pdf Bijlagen besluit 9 convenant contractmanagement JeugdzorgPlus Zuidoost Nederland 2021-2024 (PDF, 4.13 MB)

 

10. Inhoudelijke regeling bijzondere kosten Limburg: Jeugdbescherming, verblijf in instelling

pdf Bijlagen besluit 10 inhoudelijke regeling bijzondere kosten Limburg: Jeugdbescherming, verblijf in instelling (PDF, 425.16 KB)

 

11. Sluiting hap verzenden brieven cohesie, vgz, VWS, 2e kamer

pdf Bijlagen besluit 11 sluiting hap verzenden brieven cohesie, vgz, VWS, 2e kamer (PDF, 833.58 KB)

 

14. Bijdrage uit reserve RO

pdf Adviesnota besluit 14 bijdrage uit reserve RO (PDF, 174.11 KB)

 

15. RIB inzake de kwartaalrapportage Q3 2020 BV Ontwikkelbedrijf Greenport Venlo

pdf Bijlagen besluit 15 RIB inzake de kwartaalrapportage Q3 2020 BV Ontwikkelbedrijf Greenport Venlo (PDF, 259.46 KB)

 

16. PFAS-bodemkwaliteitskaart Regio Limburg Noord

pdf Bijlagen besluit 16 PFAS-bodemkwaliteitskaart Regio Limburg Noord (PDF, 77 MB)

 

17. Prestatieafspraken 2021 gemeente Venray - Wonen Limburg - Huurdersvereniging

pdf Bijlagen besluit 17 prestatieafspraken 2021 gemeente Venray, Wonen Limburg, Huurdersvereniging (PDF, 3.3 MB)

 

18. Visie circulaire economie

pdf Bijlagen besluit 18 visie circulaire economie (PDF, 1.18 MB)
 

19. Visie Klimaatadaptatie

pdf Bijlagen besluit 19 visie Klimaatadaptatie (PDF, 1.9 MB)
 

20. Beantwoording raadsvragen Venray Lokaal, Postbaan 2b Wanssum

pdf Bijlagen besluit 20 beantwoording raadsvragen Venray Lokaal, Postbaan 2b Wanssum (PDF, 435.28 KB)

 

21. Samenwerkings-overeenkomst RMO/Trendsportal

pdf Bijlagen besluit 21 samenwerkings-overeenkomst RMO/Trendsportal (PDF, 1.79 MB)

 

22. Raadsinformatiebrief inzake verkiezingen 2021

pdf Bijlagen besluit 22 raadsinformatiebrief inzake verkiezingen 2021 (PDF, 261.12 KB)