Collegebesluiten 6 juli 2020

Het college nam de ontvangen uitnodigingen en de besluitenlijst van de vorige week voor kennisgeving aan. Deze zijn niet openbaar. Met onderstaande adviezen ging het college akkoord.

3. 2e Fase plan: “Aanpassingen en aanvullingen op het gebied van inrichting en faciliteiten in het gemeentehuis”

pdf Bijlagen besluit 3 Tweede Fase plan: Aanpassingen en aanvullingen in het gemeentehuis (PDF, 517.3 KB)

 

9. Jaarverantwoording toezicht en handhaving kinderopvang 2019

pdf Bijlagen besluit 9 Jaarverantwoording toezicht en handhaving kinderopvang 2019 (PDF, 423.62 KB)

 

10. Leerlingenvervoer naar hoogbegaafdheidsonderwijs

pdf Bijlagen besluit 10 Leerlingenvervoer naar hoogbegaafdheidsonderwijs (PDF, 191.34 KB)

 

11. Raadsinformatiebrief naar aanleiding van de Kamerbrief ‘Perspectief voor de Jeugd’ van 20 maart 2020

pdf Bijlagen besluit 11 Raadsinformatiebrief Kamerbrief ‘Perspectief voor de Jeugd’ (PDF, 917.87 KB)

 

12. Ontwerp wijzigingsplan ‘Zeilbergseweg 12 Ysselsteyn’

  • Te besluiten geen inspraak te verlenen op het wijzigingsplan ‘Zeilbergseweg 12 Ysselsteyn’ (NL.IMRO.0984.WBP19003-on01).
  • In te stemmen met het ontwerp wijzigingsplan ‘Zeilbergseweg 12 Ysselsteyn’ (NL.IMRO.0984. WBP19003-on01) en het in procedure brengen daarvan.

De bijlagen zijn niet openbaar.

13. m.e.r. procedure voor realisatie Oostverbinding in Venray

pdf Bijlagen besluit 13 m.e.r. procedure voor realisatie Oostverbinding in Venray (PDF, 10.72 MB)

 

15. Vaststelling bestemmingsplan ‘Kempkensberg 50 Ysselsteyn’

pdf Bijlagen 1 besluit 15 Vaststelling bestemmingsplan ‘Kempkensberg 50 Ysselsteyn’ (PDF, 51.48 MB)

 

pdf Bijlagen 2 besluit 15 Vaststelling bestemmingsplan ‘Kempkensberg 50 Ysselsteyn’ (PDF, 51.71 MB)

 

16. Vaststelling bestemmingsplan ‘Kruitweg ong. Venray’.

pdf Bijlagen besluit 16 Vaststelling bestemmingsplan ‘Kruitweg ong. Venray’ (PDF, 27.88 MB)

 

17. Vaststelling bestemmingsplan Wooncomplex Merseloseweg Venray (NL.IMRO.0984.BP19028-va01)

pdf Bijlagen besluit 17 Vaststelling bestemmingsplan Wooncomplex Merseloseweg Venray (PDF, 16.23 MB)

 

18. Vaststelling wijzigingsplan Kempkensberg 1b Ysselsteyn

pdf Bijlagen besluit 18 Vaststelling wijzigingsplan Kempkensberg 1b Ysselsteyn (PDF, 6.36 MB)

 

19. Woonmonitor 2019

pdf Bijlagen besluit 19 Woonmonitor 2019 (PDF, 1.23 MB)

 

20. Regionale Woonvisie Noord-Limburg 2020-2024

pdf Bijlagen besluit 20 Regionale Woonvisie Noord-Limburg 2020-2024 (PDF, 13.08 MB)

 

23. Kermis Venray

pdf Bijlagen besluit 23 Kermis Venray (PDF, 536.99 KB)