Collegebesluiten 6 april 2020

Het college nam de ontvangen uitnodigingen en de besluitenlijst van de vorige week voor kennisgeving aan. Deze zijn niet openbaar. Met onderstaande adviezen ging het college akkoord

4. Voortgangsrapportage Majeure Projecten

pdf Bijlagen besluit 4 voortgang majeure projecten (PDF, 1.89 MB)

 

5. Beslissing op bezwaarschrift tegen het besluit van 22 oktober 2019 van het college van B&W inzake het afwijzen van een verzoek om handhaving

  • Het bezwaar van bezwaarde ontvankelijk verklaren.
  • Het bezwaarschrift van bezwaarde ongegrond verklaren.
  • Het bestreden besluit in stand laten.

 

8. Ontwerpbegroting 2021-2024 MGR en deelname WSGO

pdf Bijlagen besluit 8 ontwerpbegroting (PDF, 2.05 MB)

 

9. Raadsinformatiebrief aanbesteding opvang slachtoffers van huiselijk geweld

pdf Bijlagen besluit 9 raadsinformatiebrief (PDF, 258.51 KB)

 

10. Transitie BiblioNu

pdf Bijlagen besluit 10 transitie BiblioNu (PDF, 664.5 KB)

 

13. Uitgangspuntennotitie RES Noord- en Midden Limburg

pdf Bijlagen besluit 13 uitgangspuntennotitie RES (PDF, 1.27 MB)

 

14. Vaststelling bestemmingsplan Pompstation Breehei 2019 (NL.IMRO.0984.BP19020-va01)

pdf Bijlagen besluit 14 pompstation Breehei (PDF, 32.81 MB)

 

17. Verlenen omgevingsvergunning voor het plaatsen van zonnepanelen op de locatie Bremmenkamp 2 te Oirlo

pdf Bijlagen besluit 17 omgevingsvergunning zonnepanelen (PDF, 4.8 MB)