Collegebesluiten 5 augustus 2019

Het college nam de ontvangen uitnodigingen en de besluitenlijst van de vorige week voor kennisgeving aan. Deze zijn niet openbaar. Met onderstaande adviezen ging het college akkoord

1. Vaststelling bestemmingsplan ‘Horsterweg 41 Castenray’ (NL.IMRO.0984.BP18015-va01)

Akkoord met:

Het bestemmingsplan ‘Horsterweg 41 Castenray’ (NL.IMRO.0984.BP18015-va01) op grond van het bepaalde in artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) ongewijzigd ten opzichte van het ontwerpplan vast te stellen, overeenkomstig de daarbij behorende stukken.

pdf Bijlagen (PDF, 9.58 MB)

2. Vaststelling bestemmingsplan ‘Laagheidseweg 15 Venray’ (NL.IMRO.0984.BP19002-va01)

Akkoord met:

Het bestemmingsplan ‘Laagheidseweg 15 Venray’ (NL.IMRO.0984.BP19002-va01) op grond van het bepaalde in artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) ongewijzigd ten opzichte van het ontwerpplan vast te stellen, overeenkomstig de daarbij behorende stukken.

pdf Bijlagen (PDF, 13.71 MB)