Collegebesluiten 4 oktober 2022

Het college nam de ontvangen uitnodigingen en de besluitenlijst van vorige week voor kennisgeving aan. Deze zijn niet openbaar. Met onderstaande adviezen ging het college akkoord.