Collegebesluiten 4 februari 2019

Het college nam de ontvangen uitnodigingen en de besluitenlijst van de vorige week voor kennisgeving aan. Deze zijn niet openbaar. Met onderstaande adviezen ging het college akkoord

3. Aanpassing mandaten

Akkoord met:

 • Besluiten in te stemmen met de bijgevoegde, aangepaste, mandaten en procesmachtigingen onder gelijktijdige intrekking van de gelijkluidende, voorheen geldende mandaten en procesmachtigingen.
 • Voor de burgemeester: In te stemmen met het onder 1. voorgestelde besluitpunt voor zover het zijn bevoegdheden betreft .
pdf Bijlagen (PDF, 1.11 MB)

 

9. Incidenteel subsidie schutterij 't Zandakker

Akkoord met:

 • Kennis te nemen van de ambitie van schutterij ’t Zandakker om een innovatieve cultuur-historische koopzondag te organiseren op 30 juni 2019.
 • Voor de organisatie van deze speciale dag een incidentele subsidie te verlenen van € 10.000 voor de ontwikkeling en organisatie van deze cultuur historische dag uit het innovatiefonds cultuur.
pdf Bijlagen (PDF, 1.93 MB)

 

11. Overeenkomst exploitatie Janslust 5 te Heide

Akkoord met:

 • In te stemmen met bijgaande overeenkomst “Overeenkomst exploitatie Janslust 5 Heide”.
 • Aan te wijzen als exploitatiegebied in de zin van afdeling 6.4 Wro, het gebied zoals aangegeven op tekening nummer 201805303, d.d. 15 mei 2018.
pdf Bijlagen (PDF, 155.74 KB)

 

12. m.e.r. procedure voor realisatie bedrijventerrein De Spurkt in Venray

Akkoord met:

 • Het vaststellen van de Notitie Reikwijdte en Detailniveau De Spurkt en het vrijgeven voor de wettelijke procedure daarvan.
pdf Bijlagen (PDF, 8.66 MB)

 

17. Kennisgeving resultaat zelfevaluatie BRP en PNIK

Akkoord met:

 • Kennis te nemen van de managementrapportage Zelfevaluatie BRP (zie bijlage 1)
 • Uittreksel van de managementrapportages Zelfevaluatie Basisregistratie personen(BRP) te ondertekenen  (zie bijlage 2)
 • Kennis te nemen van de managementrapportage Zelfevaluatie Paspoorten en Nederlandse identiteitskaarten (PNIK) (zie bijlage 3)
 • Uittreksel van de managementrapportage zelfevaluatie Paspoorten en Nederlandse identiteitskaarten (PNIK) te ondertekenen. (zie bijlage 4)
pdf Bijlagen (PDF, 819 KB)

 

18. Raadsinformatiebrief stand van zaken handhavend optreden op het bungalowpark het Roekenbosch

Akkoord met:

 • De raad informeren conform bijgaande concept raadsinformatiebrief.
pdf Bijlagen (PDF, 325.58 KB)