Collegebesluiten 4 april 2023

Het college nam de ontvangen uitnodigingen en de besluitenlijst van de vorige week voor kennisgeving aan. Deze zijn niet openbaar. Met onderstaande adviezen ging het college akkoord.

4. Evaluatie samenwerking bedrijfsvoering Venray – Horst aan de Maas

9. Ontwerpbestemmingsplan Drie woningen Beetezijweg Blitterswijck (NL.IMRO.0984.BP22007-on01)

12. Aanpassen van het 'Aanwijzingsbesluit Buitengewoon Opsporingsambtenaar als toezichthouder'