Collegebesluiten 31 januari 2023

Het college nam de ontvangen uitnodigingen en de besluitenlijst van de vorige week voor kennisgeving aan. Deze zijn niet openbaar. Met onderstaande adviezen ging het college akkoord.

De bijlage van besluit 7 Ontwerp bestemmingsplan ‘Oostrum Oost’ wordt nog toegevoegd.