Collegebesluiten 30 november 2020

Het college nam de ontvangen uitnodigingen en de besluitenlijst van de vorige week voor kennisgeving aan. Deze zijn niet openbaar. Met onderstaande adviezen ging het college akkoord.

5. Brugdagen 2021

pdf Adviesnota besluit 5 brugdagen 2021 (PDF, 145.31 KB)

 

6. Evaluatie eikenprocessierups 2020

pdf Adviesnota besluit 6 evaluatie eikenprocessierups 2020 (PDF, 198.26 KB)

 

9. Aangepaste regeling bijzondere kosten pleegzorg

pdf Bijlagen besluit 9 aangepaste regeling bijzondere kosten pleegzorg (PDF, 346.67 KB)

 

10. Beantwoording art. 38 vragen SP inzake toeslagenaffaire Belastingdienst

Bijlagen volgen later

 

11. Convenant Nazorg Regio Limburg

pdf Bijlagen besluit 11 Convenant Nazorg Regio Limburg (PDF, 986.54 KB)

 

12. Covid-19: handelingskader vaststelling subsidies 2020

pdf Bijlagen besluit 12 Covid-19: handelingskader vaststelling subsidies 2020 (PDF, 403.58 KB)

 

14. Samenwerkingsovereenkomst Regionale Sociale Recherche Noord Limburg

pdf Bijlagen besluit 14 samenwerkingsovereenkomst Regionale Sociale Recherche Noord Limburg (PDF, 1.16 MB)

 

15. Vaststelling Regionaal Beleidsplan en samenwerkingsconvenant WEB

pdf Bijlagen besluit 15 vaststelling Regionaal Beleidsplan en samenwerkingsconvenant WEB (PDF, 2.36 MB)

 

17. Beroep op verjaring

pdf Bijlagen besluit 17 beroep op verjaring (PDF, 335.15 KB)

 

19. Herijkt convenant Acquisitie in Limburg

pdf Bijlagen besluit 19 herijkt convenant Acquisitie in Limburg (PDF, 464.43 KB)

 

20. Verzoek tegemoetkoming in planschade

Het verzoek is akkoord bevonden.
 

21. Hoger beroep omgevingsvergunning huisvesten arbeidsmigranten nabij de Henri Dunantstraat in Oostrum

pdf Bijlagen besluit 21 Hoger beroep omgevingsvergunning huisvesten arbeidsmigranten nabij de Henri Dunantstraat in Oostrum (PDF, 5.07 MB)

 

22. Hoger beroep geweigerde omgevingsvergunning voor het verbouwen van een gedeelte van het pand Westsingel 1 ten behoeve van de huisvesting van arbeidsmigranten

pdf Bijlagen besluit 22 Hoger beroep geweigerde omgevingsvergunning voor het verbouwen van een gedeelte van het pand Westsingel 1 (PDF, 12.05 MB)

 

23. Uitvoeringsprogramma 2021 basistaken Wabo VTH

pdf Bijlagen besluit 23 uitvoeringsprogramma 2021 basistaken Wabo VTH (PDF, 805.32 KB)