Collegebesluiten 30 mei 2023

Het college nam de ontvangen uitnodigingen en de besluitenlijst van de vorige week voor kennisgeving aan. Deze zijn niet openbaar. Met onderstaande adviezen ging het college akkoord.

13. Bezwaarschrift tegen omgevingsvergunning voor het starten van een bedrijf in caravanverkoop, stalling en onderhoud aan de Stationsweg 124b te Oostrum