Collegebesluiten 30 maart 2020

Het college nam de ontvangen uitnodigingen en de besluitenlijst van de vorige week voor kennisgeving aan. Deze zijn niet openbaar. Met onderstaande adviezen ging het college akkoord

5. Subsidie Maatschappelijke stage Raayland College 2020

pdf Bijlagen besluit 5 subsidie maatschappelijke stage (PDF, 1.29 MB)

 

6. Verordening Leerlingenvervoer 2020

pdf Bijlagen besluit 6 verordening leerlingenvervoer (PDF, 874.55 KB)

 

7. Ontwerpbestemmingsplan Agrobaan 15 Ysselsteyn

pdf Bijlagen besluit 7 ontwerpbestemmingsplan Agrobaan (PDF, 17.22 MB)

 

8. Toegangsbesluit coördinatieregeling

pdf Bijlagen besluit 8 toegangsbesluit coördinatieregeling (PDF, 555.73 KB)

 

9. Vaststelling bestemmingsplan Geijsterseweg ong. Wanssum (NL.IMRO.0984.BP18015-va01)

pdf Bijlagen besluit 9 vaststelling bestemmingsplan Geijsterseweg (PDF, 8.38 MB)

 

10. Vaststelling bestemmingsplan Roffert 4, 6 en 8 Castenray

pdf Bijlagen besluit 10 vaststelling bestemmingsplan Roffert (PDF, 29.65 MB)

 

11. Vaststelling bestemmingsplan Vosseven 6 Wanssum

pdf Bijlagen besluit 11 vaststelling bestemmingsplan Vosseven (PDF, 6.53 MB)

 

12. Visie en actieprogramma recreatie en toerisme 2026

pdf Bijlagen besluit 12 visie en actieprogramma recreatie en toerisme (PDF, 12.5 MB)

 

13. Uniforme afhandeling planschadeschadeclaims Gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum

pdf Bijlagen besluit 13 uniforme afhandeling planschadeschadeclaims (PDF, 639.94 KB)

 

14. Raadsvoorstel zonnepaneleninstallatie op dak gemeentehuis en kunstencentrum

pdf Bijlagen besluit 14 raadsvoorstel zonnepaneleninstallatie (PDF, 186.33 KB)

 

16. Beslissing op bezwaar Wob-verzoek

pdf Bijlagen besluit 16 beslissing op bezwaar (PDF, 195.09 KB)

 

17. Termijnen verantwoording en aanvraag subsidies in relatie tot coronacrisis

pdf Bijlagen besluit 17 termijnen subsidies in relatie tot coronacrisis (PDF, 322.12 KB)

 

18. Coronavirus: maatregelen inzake belastingen en heffingen voor gemeenschapsaccommodaties

pdf Bijlagen besluit 18 coronavirus: maatregelen inzake belastingen en heffingen (PDF, 237.49 KB)