Collegebesluiten 3 september 2018

Het college nam de ontvangen uitnodigingen en de besluitenlijst van de vorige week voor kennisgeving aan. Deze zijn niet openbaar. Met onderstaande adviezen ging het college akkoord

5. Raadsinformatiebrief motie ‘samenwerking gemeente met Arriva’

Akkoord met:

  • In te stemmen met het verzenden van bijgevoegde informatiebrief naar de raad.
pdf Bijlagen (PDF, 1.2 MB)

 

6. Ontwerp wijzigingsplan ‘Hoofdstraat 11 Oirlo’.

Akkoord met:

  • Te besluiten geen inspraak te verlenen op het wijzigingsplan ‘Hoofdstraat 11 Oirlo’ (NL.IMRO.0984.BP.WBP18003-on01).
  • In te stemmen met het ontwerp wijzigingsplan ‘Hoofdstraat 11 Oirlo’ (NL.IMRO.0984.BP.WBP18003-on01) en het in procedure brengen daarvan.
pdf Bijlagen (PDF, 22.91 MB)

 

7. RIB inzake de kwartaalrapportage Q2 2018 BV Ontwikkelbedrijf Greenport Venlo.

Akkoord met:

  • Kennis nemen van de kwartaalrapportage Q2 2018 van de BV Ontwikkelbedrijf Greenport Venlo (bijlage 2).
  • Instemmen met bijgevoegde concept-raadsinformatiebrief (bijlage 1) en deze samen met de kwartaalrapportage toezenden aan de gemeenteraad.
pdf Bijlagen (PDF, 5.17 MB)