Collegebesluiten 3 mei 2021

Het college nam de ontvangen uitnodigingen en de besluitenlijst van de vorige week voor kennisgeving aan. Deze zijn niet openbaar. Met onderstaande adviezen ging het college akkoord

5. Circulaire verwerking grote huishoudelijke afvalstromen

pdf Bijlagen besluit 5 circulaire verwerking grote huishoudelijke afvalstromen (PDF, 1.51 MB)

 

8. Subsidieverlening schouwburg 2021-2022

pdf Bijlagen besluit 8 subsidieverlening schouwburg 2021-2022 (PDF, 629.15 KB)

 

9. Incidentele subsidie Stichting Kies Techniek

pdf Bijlagen besluit 9 incidentele subsidie Stichting Kies Techniek (PDF, 15.2 MB)

 

10. Raadsinformatiebrief ontwikkelingen Wanssum-Oost

pdf Bijlagen besluit 10 Raadsinformatiebrief ontwikkelingen Wanssum-Oost (PDF, 746.53 KB)

 

11. Beslissing op bezwaar

Er is een aanvraag omgevingsvergunning ingediend voor het realiseren van een zonnepark op de oude vuilstort in het Venrays Broek. De ingekomen aanvraag is gepubliceerd op www.overheid.nl en naar aanleiding van deze publicatie is een bezwaarschrift ingediend. Er is echter nog geen vergunning verleend en er is dus ook nog geen sprake van een besluit waartegen bezwaar kan worden gemaakt. Daarom is besloten dat het bezwaar niet ontvankelijk te verklaren.