Collegebesluiten 3 februari 2020

Het college nam de ontvangen uitnodigingen en de besluitenlijst van de vorige week voor kennisgeving aan. Deze zijn niet openbaar. Met onderstaande adviezen ging het college akkoord

4. Voorbereidingsovereenkomst haalbaarheid Windpark Venray

pdf Bijlagen (PDF, 278.37 KB)

 

6. Raadsinformatiebrief Aanpak gebruik gemeentegrond zonder toestemming

pdf Bijlagen (PDF, 710.69 KB)

 

8. Inzicht verhoging minimagrenzen

pdf Bijlagen (PDF, 948.26 KB)

 

9. Raadsinformatiebrief Start toekomstplan jongerencentra

pdf Bijlagen (PDF, 131.38 KB)

 

10. Overeenkomst exploitatie Roffert/Heesakker Castenray

pdf Bijlagen (PDF, 83.6 KB)

 

11. Ontwerpbestemmingsplan ‘Roffert 4, 6 en 8 Castenray

pdf Bijlagen (PDF, 29.54 MB)

 

12. Aankoop gronden Waterschap

pdf Bijlagen (PDF, 116.38 KB)

 

13. Ontwerpbestemmingsplan ‘Overloonseweg 95b Venray’ (NL.IMRO.0984.BP18014-on01)

pdf Bijlagen (PDF, 9.66 MB)

 

14. Vaststelling bestemmingsplan ‘Oostsingel 24 Venray’ (NL.IMRO.0984.BP19022-va01)

pdf Bijlagen (PDF, 13.51 MB)

 

16. Beslissing op bezwaar Ysselsteynseweg 59 Ysselsteyn

pdf Bijlagen (PDF, 184.67 KB)

 

17. Aanvraag omgevingsvergunning voor het huisvesten van arbeidsmigranten aan Timmermannsweg 95 in Ysselsteyn

pdf Bijlagen (PDF, 5.49 MB)