Collegebesluiten 29 november 2022

Het college nam de ontvangen uitnodigingen en de besluitenlijst van de vorige week voor kennisgeving aan. Deze zijn niet openbaar. Met onderstaande adviezen ging het college akkoord.

3. Raadsinformatiebrief over de motie “Loonkloof onder medewerkers gemeente Venray” van 8 maart 2022

9. Besteding Middelen aanpak energiearmoede (‘SPUK isolatiesubsidie minima’) Ministerie van BZK