Collegebesluiten 29 maart 2021

Het college nam de ontvangen uitnodigingen en de besluitenlijst van de vorige week voor kennisgeving aan. Deze zijn niet openbaar. Met onderstaande adviezen ging het college akkoord

5. De pilot Videorechtspraak omzetten in een structurele werkwijze

pdf Bijlagen besluit 5 de pilot Videorechtspraak omzetten in een structurele werkwijze (PDF, 1.95 MB)

 

7. Beantwoording artikel 38-vragen ProVenray, Samenwerking Venray en SP inzake Het Roekenbosch

pdf Bijlagen besluit 7 beantwoording artikel 38-vragen ProVenray, Samenwerking Venray en SP inzake Het Roekenbosch (PDF, 358.34 KB)

 

8. Beëindigingovereenkomst samenwerking werk en inkomen gemeenten Venlo en Venray

pdf Bijlagen besluit 8 beëindigingovereenkomst samenwerking werk en inkomen gemeenten Venlo en Venray (PDF, 262.74 KB)

 

9. Behandeling vragen commissie Werken en Besturen d.d. 10 maart

pdf Bijlagen besluit 9 behandeling vragen commissie Werken en Besturen d.d. 10 maart (PDF, 260.91 KB)

 

10. Aanwijzingsbesluit toezichthouders RIT en legitimatiebewijs

pdf Bijlagen besluit 10 aanwijzingsbesluit toezichthouders RIT en legitimatiebewijs (PDF, 624.97 KB)

 

11. Aanpassing Beleidsregels Tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten Tonk

pdf Bijlagen besluit 11 aanpassing Beleidsregels Tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten Tonk (PDF, 483.39 KB)

 

12. Actualisatie Accommodatiebeleid eindnotitie gemeente Venray

pdf Bijlagen besluit 12 actualisatie Accommodatiebeleid eindnotitie gemeente Venray (PDF, 2.36 MB)

 

13. Moties Hap

pdf Bijlagen besluit 13 moties Hap (PDF, 916.94 KB)

 

14. Stichting DOEN! aanvraag ondersteuning agv Corona maatregelen

pdf Bijlagen besluit 14 stichting DOEN! aanvraag ondersteuning agv Corona maatregelen (PDF, 829.21 KB)

 

15. Beantwoording artikel 38-vragen VENRAY Lokaal m.b.t. oude postkantoor

pdf Bijlagen besluit 15 beantwoording artikel 38-vragen VENRAY Lokaal m.b.t. oude postkantoor (PDF, 625.53 KB)

 

16. Grondverkoop provincie Limburg Gebiedsontwikkeling Ooijen Wanssum

pdf Adviesnota besluit 16 grondverkoop provincie Limburg Gebiedsontwikkeling Ooijen Wanssum (PDF, 148.16 KB)

 

17. Overeenkomsten herontwikkeling leegstaande schoolgebouwen

pdf Bijlagen besluit 17 overeenkomsten herontwikkeling leegstaande schoolgebouwen (PDF, 636.83 KB)

 

18. Vaststelling bestemmingsplan Blakterweg 5 Oirlo

pdf Bijlagen besluit 18 vaststelling bestemmingsplan Blakterweg 5 Oirlo (PDF, 9.24 MB)

 

20. Vaststelling bestemmingsplan ‘Laagheidseweg 10a Venray’

pdf Bijlagen besluit 20 vaststelling bestemmingsplan ‘Laagheidseweg 10a Venray’ (PDF, 13.92 MB)

 

21. Vaststelling bestemmingsplan ‘Overbroekseweg 8 en 8a Leunen’

pdf Bijlagen besluit 21 vaststelling bestemmingsplan ‘Overbroekseweg 8 en 8a Leunen’ (PDF, 9.84 MB)

 

23. Zonnepark Oirlo-Leunen

pdf Bijlagen besluit 23 zonnepark Oirlo-Leunen (PDF, 14.75 MB)

 

24. Omgevingsvergunning bouwen woning Maasheseweg 59

pdf Bijlagen besluit 24 omgevingsvergunning bouwen woning Maasheseweg 59 (PDF, 30.67 MB)

 

25. Circulaire verwerking grote huishoudelijke afvalstromen

pdf Bijlagen besluit 25 circulaire verwerking grote huishoudelijke afvalstromen (PDF, 1.25 MB)