Collegebesluiten 29 januari 2018

Het college nam de ontvangen uitnodigingen en de besluitenlijst van de vorige week voor kennisgeving aan. Deze zijn niet openbaar. Met onderstaande adviezen ging het college akkoord.

3. Bestuursconvenant Gegevenshuis Limburg Noord: Venlo, Venray, Horst aan de Maas

Akkoord met advies:

 • Kennis nemen van de bijgevoegde memo 'Samenwerking Gegevenshuis Limburg Noord ' inzake de bestaande samenwerking tussen de gemeente Venlo, gemeente Venray en gemeente Horst aan de Maas.
 • De samenwerking Gegevenshuis Limburg Noord onderschrijven door het ondertekenen van het bestuursconvenant tussen de drie gemeenten.
 • Wethouder Ike Busser mandateren om het convenant namens Venray te ondertekenen.
 • De raadsinformatiebrief vaststellen en verzenden
pdf Bijlage bestuursconvenant gegevenshuis Limburg Noord Venlo Venray Horst aan de Maas (PDF, 4.62 MB)

4. Intrekken straatnaam de Krekel

Akkoord met advies:

 • Intrekken straatnaam de Krekel, zoals vastgesteld bij Raadsbesluit nummer R540 van 25 maart 1980.
pdf Bijlage intrekken straatnaam De Krekel (PDF, 2.91 MB)

5. Aanlichten Petrus Banden Kerk

Akkoord met advies:

 • In te stemmen met bijgaand voorstel inzake aanlichten st. Petrus Bandenkerk.
 • In te stemmen met eenmalige bijdrage van € 64.187,- voor de installatie.
 • In te stemmen met een structurele bijdrage van € 2.195,- voor de energielasten.
pdf Bijlage aanlichten Petrus Banden kerk (PDF, 926.1 KB)

7. Brug naar Werk

Akkoord met advies:

 • Instemmen met het uitstellen van de evaluatie van “Brug naar Werk” tot juli 2018.
 • Instemmen met het evalueren van het vervolg van het project via de commissie Leven.
 • Instemmen met bijgevoegde raadsinformatiebrief.
pdf Bijlage Brug naar werk (PDF, 228.97 KB)

9. Beslissing op bezwaar tegen collegebesluit over omgevingsvergunning wijzigen legkippenboerderij St. Peelweg 73 Veulen

Akkoord met advies:

 • Het bezwaarschrift van bezwaarmaker niet-ontvankelijk te verklaren en het bestreden besluit in stand te laten.
pdf Bijlage beslissing op bezwaar omgevingsvergunning (PDF, 1007.73 KB)

10. Afwijken van de regeling 'Geluid bij horeca, horeca gerelateerde festiviteiten en evenementen'

Akkoord met advies:

 • Instemmen met het afwijken van de regeling "Geluid bij horeca, horeca gerelateerde festiviteiten en evenementen" voor het evenement Dance Event XXlerator carnaval 2018.
pdf Bijlage afwijken van de regeling geluid (PDF, 1.53 MB)

11. Deelname gezamenlijke aanschaf, gebruik en beheer van een gemeenschappelijke vth-informatievoorziening

Akkoord met advies:

 • Akkoord te gaan met het gezamenlijk aanschaffen, inrichten en beheren van een gemeenschappelijke informatievoorziening voor Vergunningen, Toezicht en Handhaving (VTH) voor vier jaar (2018-2021).
 • Het convenant “Samenwerkingsverband Gemeenschappelijke Informatievoorziening VTH” (SGIV) aan te gaan.
 • De kosten voor implementatie gemeenschappelijke VTH-applicatie op te nemen in de Voorjaarsnota 2018 als in april 2018 duidelijk is welke leverancier uit de aanbesteding komt.
pdf bijlage deelname vth-informatievoorziening (PDF, 2.18 MB)

13. Vaststelling welstandsnota 'Wederzijds vertrouwen tweede herziening 2018'

Akkoord met advies:

 • In te stemmen met het raadsvoorstel inzake de welstandsnota “Wederzijds vertrouwen” tweede herziening 2018
pdf Bijlage vaststelling welstandsnota wederzijds vertrouwen tweede herziening (PDF, 4.95 MB)