Collegebesluiten 28 september 2020

Het college nam de ontvangen uitnodigingen en de besluitenlijst van de vorige week voor kennisgeving aan. Deze zijn niet openbaar. Met onderstaande adviezen ging het college akkoord

3. Beantwoording van de brief pandeigenaar Roekenbosch inzake verhuur woning aan internationale werknemers

pdf Bijlagen besluit 3 brief aan pandeigenaar Roekenbosch inzake verhuur woning aan internationale werknemers (PDF, 272.3 KB)

 

5. Afschaffing collectieve ziektekostenverzekering voor minima

pdf Bijlagen besluit 5 afschaffing collectieve ziektekostenverzekering voor minima (PDF, 290.49 KB)

 

7. Vaststelling subsidie BiblioNu 2019

pdf Bijlagen besluit 7 vaststelling subsidie BiblioNu 2019 (PDF, 5.03 MB)

 

8. Verkoop grond Bosweg

pdf Adviesnota besluit 8 verkoop grond Bosweg (PDF, 137.5 KB)

 

9. Anterieure overeenkomst Timmermannsweg 13 Ysselsteyn

pdf Bijlagen besluit 9 anterieure overeenkomst Timmermannsweg 13 Ysselsteyn (PDF, 643.25 KB)

 

10. Ontwerpbestemmingsplan Timmermannsweg 13 Ysselsteyn (NL.IMRO.0984.BP20016-on01)

pdf Bijlagen besluit 10 ontwerpbestemmingsplan Timmermannsweg 13 Ysselsteyn (NL.IMRO.0984.BP20016-on01) (PDF, 30.17 MB)

 

12. Incidentele subsidie Toneelgroep Maastricht

pdf Adviesnota besluit 12 incidentele subsidie Toneelgroep Maastricht (PDF, 149.26 KB)