Collegebesluiten 28 maart 2023

Het college nam de ontvangen uitnodigingen en de besluitenlijst van de vorige week voor kennisgeving aan. Deze zijn niet openbaar. Met onderstaande adviezen ging het college akkoord.

6. Beleidsplan Evaluatie en herijking aanpak van armoede en schulden 2024-2027

17. Resultaten (grond)wateronderzoek voormalige stortplaats Venrays Broek

19. Vaststelling bestemmingsplan Haag 46, Merselo (NL.IMRO.0984.BP22030-va01)

21. Vaststelling bestemmingsplan St. Leonardsweg 25 Wanssum (NL.IMRO.0984.BP20003-va01)

22. Vaststelling bestemmingsplan ‘Steegse Peelweg 87a, Veulen’ (NL.IMRO.0984.BP22019-va01)