Collegebesluiten 28 juli 2020

Het college nam de ontvangen uitnodigingen en de besluitenlijst van de vorige week voor kennisgeving aan. Deze zijn niet openbaar. Met onderstaande adviezen ging het college akkoord

6. Voordracht kandidaat als voorzitter van de Commissie bezwaarschriften

pdf Adviesnota besluit 6 voordracht kandidaat als voorzitter van de Commissie bezwaarschriften (PDF, 142.17 KB)

 

7. Actualisatie mandaten, volmachten, machtigingen

pdf Bijlagen besluit 7 actualisatie mandaten, volmachten, machtigingen (PDF, 522.15 KB)

 

8. Mandaat beslissen op bezwaarschrift

pdf Bijlagen besluit 8 mandaat beslissen op bezwaarschrift (PDF, 259.49 KB)

 

9. Jaarverslag 2019 Regio Noord-Limburg

pdf Bijlagen besluit 9 jaarverslag 2019 Regio Noord-Limburg (PDF, 2.62 MB)

 

13. Tenderopzet Spoor 4, KODE Venray, Kader voor Opwekking Duurzame Energie

pdf Bijlagen besluit 13 Tenderopzet Spoor 4 (PDF, 1.94 MB)

 

14. Versterking eigen vermogen Enexis Holding NV

pdf Bijlagen besluit 14 versterking eigen vermogen Enexis Holding NV (PDF, 2.83 MB)