Collegebesluiten 28 februari 2023

Het college nam de ontvangen uitnodigingen en de besluitenlijst van twee weken geleden voor kennisgeving aan. Deze zijn niet openbaar. Met onderstaande adviezen ging het college akkoord.

6. Financiële bijdrage voor noodhulp aan slachtoffers van de aardbeving in Turkije en Syrië

10. Gebiedsverkenning westelijk deel van Venray (van Vredepeel tot voorbij Ysselsteyn) in het kader van grootschalige opwek duurzame elektriciteit

15. Benoeming leden en plaatsvervangende leden van het centraal stembureau (CSB) van de gemeente Venray

18. Artikel 38 vragen CDA Venray en SP Venray over evaluatie Vijfde wethouder