Collegebesluiten 28 april 2020

Het college nam de ontvangen uitnodigingen en de besluitenlijst van de vorige week voor kennisgeving aan. Deze zijn niet openbaar. Met onderstaande adviezen ging het college akkoord

3. Reglement lokaal overleg met vakbonden

pdf Bijlagen besluit 3 reglement lokaal overleg met vakbonden (PDF, 248.86 KB)

 

5. Aanleg fietspad Meerlosebaan

pdf Bijlagen besluit 5 aanleg fietspad Meerlosebaan (PDF, 168.7 KB)

 

6. Aanpak overlast openbare ruimte

pdf Bijlagen besluit 6 aanpak overlast openbare ruimte (PDF, 4.31 MB)

 

7. Convenant toezichthoudend ambtenaar Wmo

pdf Bijlagen besluit 7 convenant toezichthoudend ambtenaar Wmo (PDF, 187.63 KB)

 

10. Raadsinformatiebrief regionaal project sturing en inkoop

pdf Bijlagen besluit 10 raadsinformatiebrief regionaal project sturing en inkoop (PDF, 254.7 KB)

 

11. Overeenkomst exploitatie “wooncomplex Merseloseweg”

pdf Bijlagen besluit 11 overeenkomst exploitatie “wooncomplex Merseloseweg” (PDF, 243.89 KB)

 

12. Ontwerpbestemmingsplan ‘Wooncomplex Merseloseweg Venray’

pdf Bijlagen besluit 12 ontwerpbestemmingsplan ‘Wooncomplex Merseloseweg Venray’ (PDF, 16.18 MB)

 

13. Realisatie woonhof Kruitweg

pdf Bijlagen besluit 13 realisatie woonhof Kruitweg (PDF, 395.39 KB)

 

14. Ontwerpbestemmingsplan ‘Kruitweg ong. Venray’

pdf Bijlagen besluit 14 ontwerpbestemmingsplan ‘Kruitweg ong. Venray’ (PDF, 27.95 MB)

 

15. Overeenkomst exploitatie Zonnedauw Ysselsteyn

pdf Bijlagen besluit 15 overeenkomst exploitatie Zonnedauw Ysselsteyn (PDF, 248.31 KB)

 

16. Ontwerpbestemmingsplan ‘Zonnedauw ong. Ysselsteyn’

pdf Bijlagen besluit 16 ontwerpbestemmingsplan ‘Zonnedauw ong. Ysselsteyn’ (PDF, 6.81 MB)