Collegebesluiten 27 juni 2022

Het college nam de ontvangen uitnodigingen en de besluitenlijst van de vorige week voor kennisgeving aan. Deze zijn niet openbaar. Met onderstaande adviezen ging het college akkoord.

3. Erratum bij het jaarverslag en jaarrekening 2021

pdf Besluit 3 Erratum bij het jaarverslag en jaarrekening 2021 (PDF, 554.43 KB)

 

4. Raadsinformatiebrief meicirculaire 2022 gemeentefonds

pdf Besluit 4 Raadsinformatiebrief meicirculaire 2022 gemeentefonds (PDF, 805.9 KB)

 

5. RIB stand van zaken grondstoffenbeheer

pdf Besluit 5 RIB stand van zaken grondstoffenbeheer (PDF, 439.02 KB)

 

6. Uitvoeringsprogramma Regionaal Beleidsplan Jeugd

pdf Besluit 6 Uitvoeringsprogramma Regionaal Beleidsplan Jeugd (PDF, 1.77 MB)

 

7. Beleidsregels Terug- en invordering bedrijfskapitalen Tozo

pdf Besluit 7 Beleidsregels Terug- en invordering bedrijfskapitalen Tozo (PDF, 457.03 KB)
 

8. Pilot Hendig

pdf Besluit 8 Pilot Hendig (PDF, 346.89 KB)

 

9. Ontwerpbestemmingsplan Kamillepad 15 en 17 Wanssum

pdf Besluit 9 Ontwerpbestemmingsplan Kamillepad 15 en 17 Wanssum (PDF, 7.82 MB)


 

10. Ontwerpbestemmingsplan ‘Overloonseweg 20 en 22 Venray’

pdf Besluit 10 Ontwerpbestemmingsplan ‘Overloonseweg 20 en 22 Venray’ (PDF, 4.24 MB)


 

11. Aanwijzing vertegenwoordiger Bestuurlijk overleg RUD Limburg Noord

pdf Besluit 11 Aanwijzing vertegenwoordiger Bestuurlijk overleg RUD Limburg Noord (PDF, 236.71 KB)