Collegebesluiten 27 januari 2020

Het college nam de ontvangen uitnodigingen en de besluitenlijst van de vorige week voor kennisgeving aan. Deze zijn niet openbaar. Met onderstaande adviezen ging het college akkoord

5. Overeenkomst renovatie tennisbanen

pdf Bijlagen (PDF, 164.65 KB)

 

6. Uitvoering Transformatieplan Jeugdhulp 2018-2020 en Transformatieagenda Jeugd 2019-2020

pdf Bijlagen (PDF, 282.09 KB)

 

7. Bedrijfsontwikkelingen Drabbelsweg 4 - 4a

pdf Bijlagen (PDF, 7.43 MB)

 

8. Ontwerpbestemmingsplan ‘Pompstation Breehei 2019’ (NL.IMRO.0984.BP19020-on01)

pdf Bijlagen (PDF, 45.7 MB)