Collegebesluiten 26 oktober 2020

Het college nam de ontvangen uitnodigingen en de besluitenlijst van de vorige week voor kennisgeving aan. Deze zijn niet openbaar. Met onderstaande adviezen ging het college akkoord

3. RIB voortgang aanbevelingen rekenkamercommissie onderzoek informatiebeveiliging en privacy

pdf Bijlagen besluit 3 RIB voortgang aanbevelingen rekenkamercommissie onderzoek informatiebeveiliging en privacy (PDF, 262.55 KB)

 

4. Samenwerking bedrijfsvoering Venray en Horst aan de Maas

pdf Bijlagen besluit 4 samenwerking bedrijfsvoering Venray en Horst aan de Maas (PDF, 2 MB)

 

7. Subsidie vaststelling 2019 en verlening 2021 Hospice Zenit

pdf Bijlagen besluit 7 subsidie vaststelling 2019 en verlening 2021 Hospice Zenit (PDF, 8.98 MB)

 

8. Beleidsregel Tegemoetkoming eigen risico zorgverzekering

pdf Bijlagen besluit 8 beleidsregel Tegemoetkoming eigen risico zorgverzekering (PDF, 314.51 KB)

 

9. Definitieve afronding eerste stap fase 3 sturing en inkoop sociaal domein

pdf Bijlagen besluit 9 definitieve afronding eerste stap fase 3 sturing en inkoop sociaal domein (PDF, 831.42 KB)

 

15. Raadsvoorstel Monitoring Structuurvisie Bijdrage RO 2019

pdf Bijlagen besluit 15 raadsvoorstel Monitoring Structuurvisie Bijdrage RO 2019 (PDF, 1.52 MB)

 

16. Aanvraag omgevingsvergunning Timmermannsweg 95

pdf Bijlagen besluit 16 aanvraag omgevingsvergunning Timmermannsweg 95 (PDF, 5.37 MB)