Collegebesluiten 25 mei 2020

Het college nam de ontvangen uitnodigingen en de besluitenlijst van de vorige week voor kennisgeving aan. Deze zijn niet openbaar. Met onderstaande adviezen ging het college akkoord

5. Governance regio Noord Limburg

pdf Bijlagen besluit 5 Governance regio Noord Limburg (PDF, 2.92 MB)

 

6. Uitvoeringsprogramma regio Noord Limburg

pdf Bijlagen besluit 6 Uitvoeringsprogramma regio Noord Limburg (PDF, 1.65 MB)

 

7. Vaststelling omgevingsplan Centrum Venray (NL.IMRO.0984.BP16001-va01)

pdf Bijlagen besluit 7 Vaststelling omgevingsplan Centrum Venray (PDF, 65.94 MB)

 

8. RIB Ontwikkeling Mgr. Goumansplein

pdf RIB Ontwikkeling Mgr. Goumansplein (PDF, 489.83 KB)

 

9. Doordecentralisatie en regionale samenwerking beschermd wonen

pdf Bijlagen besluit 9 Doordecentralisatie en regionale samenwerking beschermd wonen (PDF, 993.23 KB)

 

11. Jaarrekening 2019 en begroting 2021 werkvoorzieningsschap Noord-Limburg West

pdf Bijlagen besluit 11 Jaarrekening 2019 en begroting 2021 werkvoorzieningsschap (PDF, 3.03 MB)

 

12. Jaarverantwoording 2019 en begroting 2021 Veiligheidsregio Limburg-Noord

pdf Bijlagen besluit 12 Jaarverantwoording 2019 en begroting 2021 Veiligheidsregio (PDF, 12.34 MB)

 

13. Ontwikkelingsovereenkomst Gemeenschapshuis De Hoefslag

pdf Bijlagen besluit 13 Ontwikkelingsovereenkomst Gemeenschapshuis De Hoefslag (PDF, 2.25 MB)

 

15. Programma Starters

pdf Bijlagen besluit 15 Programma Starters (PDF, 954.03 KB)

 

16. Vaststelling bestemmingsplan Castenrayseweg ong. Oirlo-Keizer Karelweg Vredepeel (NL.IMRO.0984.BP17018-va01)

pdf Bijlagen besluit 16 Vaststelling bestemmingsplan Castenrayseweg ong. Oirlo-Keizer Karelweg (PDF, 51.54 MB)

 

17. Vaststelling bestemmingsplan Wanssumseweg 12 Geijsteren (NL.IMRO.0984.BP19015-va01)

pdf Bijlagen besluit 17 Vaststelling bestemmingsplan Wanssumseweg 12 Geijsteren (PDF, 40.41 MB)

 

18. Vaststelling bestemmingsplan Agrobaan 15 Ysselsteyn (NL.IMRO.0984.BP20002-va01)

pdf Bijlagen besluit 18 Vaststelling bestemmingsplan Agrobaan 15 Ysselsteyn (PDF, 17.34 MB)

 

19. Raadsvoorstel indiening zienswijze tegen ontwerpbegroting 2021 en meerjarenbegroting 2022-2024 RUD LN

pdf Bijlagen besluit 19 Raadsvoorstel indiening zienswijze tegen ontwerpbegroting en meerjarenbegroting (PDF, 3.8 MB)