Collegebesluiten 25 januari 2021

Het college nam de ontvangen uitnodigingen en de besluitenlijst van de vorige week voor kennisgeving aan. Deze zijn niet openbaar. Met onderstaande adviezen ging het college akkoord

3. Beantwoording artikel 38-vragen raadsfractie ProVenray

pdf Bijlagen besluit 3 beantwoording artikel 38-vragen raadsfractie ProVenray (PDF, 239.76 KB)

 

4. RIB voortgang voorbereidende fase Windpark Venray en voorstel werkwijze

pdf RIB voortgang voorbereidende fase Windpark Venray en voorstel werkwijze (PDF, 159.45 KB)

 

6. Subsidieverlening 2021 BiblioNu

pdf Bijlagen besluit 6 subsidieverlening 2021 BiblioNu (PDF, 1.26 MB)

 

7. Verlening subsidie 2021 stichting Odapark

pdf Bijlagen besluit 7 verlening subsidie 2021 stichting Odapark (PDF, 571.69 KB)

 

8. Beantwoording van art.38 vragen van de VVD fractie inzake betrekken jongeren in Coronatijd

pdf Bijlagen besluit 8 beantwoording van art.38 vragen van de VVD fractie inzake betrekken jongeren in Coronatijd (PDF, 632.74 KB)

 

9. Samenwerkingsovereenkomst Expertteam Jeugd Noord-Limburg

pdf Bijlagen besluit 9 samenwerkingsovereenkomst Expertteam Jeugd Noord-Limburg (PDF, 487.15 KB)

 

10. Subsidievaststelling Jongeren Service Punt 2019-2020

pdf Bijlagen besluit 10 subsidievaststelling Jongeren Service Punt 2019-2020 (PDF, 53.29 MB)

 

13. Tender zonneveld (spoor 4 KODE); procedure en uitslag

pdf Bijlagen besluit 13 tender zonneveld (spoor 4 KODE); procedure en uitslag (PDF, 1.67 MB)

 

14. 1e stap m.e.r.-procedure voor uitbreiding bedrijf Ysselsteynseweg 25

pdf Bijlagen besluit 14 m.e.r.-procedure Ysselsteynseweg 25 (PDF, 28.07 MB)

 

15. Beslissing op bezwaar

pdf Bijlagen besluit 15 beslissing op bezwaar (PDF, 5.63 MB)

 

16. Beantwoording vragen over De Spurkt

pdf Bijlagen besluit 16 beantwoording vragen over De Spurkt (PDF, 657.95 KB)