Collegebesluiten 25 augustus 2020

Het college nam de ontvangen uitnodigingen en de besluitenlijst van de vorige week voor kennisgeving aan. Deze zijn niet openbaar. Met onderstaande adviezen ging het college akkoord

3. Intern controleplan gemeente Venray boekjaar 2020

pdf Bijlagen besluit 3 intern controleplan gemeente Venray boekjaar 2020 (PDF, 602.66 KB)

 

4. Beschikking transitievergoeding BiblioNu

pdf Bijlagen besluit 4 beschikking transitievergoeding BiblioNu (PDF, 675 KB)

 

5. Compensatie eigen bijdrage kinderopvang vanwege Corona

pdf Bijlagen besluit 5 compensatie eigen bijdrage kinderopvang vanwege Corona (PDF, 244.4 KB)

 

6. Rechtmatigheidstoezicht in sociaal domein

pdf Bijlagen besluit 6 rechtmatigheidstoezicht in sociaal domein (PDF, 628.51 KB)

 

7. Regiovisie Aanpak Huiselijk Geweld en Kindermishandeling Noord- en Midden-Limburg

pdf Bijlagen besluit 7 regiovisie aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling Noord- en Midden-Limburg (PDF, 3.68 MB)

 

8. Samenwerkingsafspraken Veilig Thuis Noord- en Midden-Limburg en de gemeenten in Noord- en Midden-Limburg

pdf Bijlagen besluit 8 samenwerkingsafspraken Veilig Thuis Noord- en Midden-Limburg en de gemeenten in Noord- en Midden-Limburg (PDF, 2.45 MB)

 

9. Vaststelling wijzigingsplan Stationsweg 108 Oostrum (NL.IMRO.0984.WBP18006-va01)

pdf Bijlagen besluit 9 vaststelling wijzigingsplan Stationsweg 108 Oostrum (NL.IMRO.0984.WBP18006-va01) (PDF, 13.59 MB)