Collegebesluiten 24 mei 2022

Het college nam de ontvangen uitnodigingen en de besluitenlijst van de vorige week voor kennisgeving aan. Deze zijn niet openbaar. Met onderstaande adviezen ging het college akkoord.

3. Uitvoeringsregels inritten

pdf Bijlagen besluit 3 Uitvoeringsregels inritten (PDF, 381.56 KB)

 

4. Bezoekerscentrum Duitse Militaire Begraafplaats (DMB)

pdf Bijlagen besluit 4 Bezoekerscentrum Duitse Militaire Begraafplaats (DMB) (PDF, 895.53 KB)

 

5. Raadsinformatiebrief Voortzetting opruimacties verenigingen buitengebied

pdf Bijlagen besluit 5 Raadsinformatiebrief Voortzetting opruimacties verenigingen buitengebied (PDF, 206.45 KB)

 

6. Vragen CDA ex artikel 38 Reglement van Orde

pdf Bijlagen besluit 6 Vragen CDA ex artikel 38 Reglement van Orde (PDF, 262.18 KB)

 

8. Jaarverantwoording toezicht en handhaving kinderopvang 2021

pdf Bijlagen besluit 8 Jaarverantwoording toezicht en handhaving kinderopvang 2021 (PDF, 677.78 KB)

 

9. Vervolg regionale samenwerking voor inwoners met complexe problematiek

pdf Bijlagen besluit 9 Vervolg regionale samenwerking voor inwoners met complexe problematiek (PDF, 2.07 MB)

 

10. Anterieure overeenkomst Gasstraat te Venray

pdf Bijlagen besluit 10 Anterieure overeenkomst Gasstraat te Venray (PDF, 676.72 KB)

 

11. Ontwerpbestemmingsplan Gasstraat 6 Venray

pdf Bijlagen besluit 11 Ontwerpbestemmingsplan Gasstraat 6 Venray (PDF, 55.61 MB)

 

12. Anterieure overeenkomst Overloonseweg 67 te Venray

pdf Bijlagen besluit 12 Anterieure overeenkomst Overloonseweg 67 te Venray (PDF, 579.05 KB)

 

13. Ontwerpbestemmingsplan ‘Overloonseweg 67 Venray’

pdf Bijlagen besluit 13 Ontwerpbestemmingsplan ‘Overloonseweg 67 Venray’ (PDF, 13.29 MB)

 

14. Ontwerpbestemmingsplan ‘Rector Cremersstraat 21 t/m 29, 26 en 28 Smakt’

pdf Bijlagen besluit 14 Ontwerpbestemmingsplan ‘Rector Cremersstraat 21 t/m 29, 26 en 28 Smakt’ (PDF, 21.69 MB)