Collegebesluiten 24 januari 2023

Het college nam de ontvangen uitnodigingen en de besluitenlijst van de vorige week voor kennisgeving aan. Deze zijn niet openbaar. Met onderstaande adviezen ging het college akkoord.

11. Jaarlijkse Suppletie-uitkering opsporen Ontplofbare Oorlogsresten 2022

15. Aanwijzingsbesluit toezichthouders ACT! Interventieteam Noord-Limburg

16. Implementatie segment 1 en crisis Jeugd Noord- en Midden-Limburg

28. Benoeming Gemeentelijk Stembureau en Raadsinformatiebrief toegankelijkheid verkiezingen