Collegebesluiten 23 mei 2023

Het college nam de ontvangen uitnodigingen en de besluitenlijst van de vorige week voor kennisgeving aan. Deze zijn niet openbaar. Met onderstaande adviezen ging het college akkoord.

4. Afwijking algemene regel grondbeleid 2016 ten behoeve van burgerinitiatief Moestuin Landweert