Collegebesluiten 23 maart 2020

Het college nam de ontvangen uitnodigingen en de besluitenlijst van de vorige week voor kennisgeving aan. Deze zijn niet openbaar. Met onderstaande adviezen ging het college akkoord

3. Volmacht en machtiging gemeente Venlo t.b.v. gezamenlijke aanbesteding gymvervoer

pdf Bijlagen besluit 3 aanbesteding gymvervoer (PDF, 214.06 KB)

 

4. Beantwoording brieven werkgroep ‘Stop Vliegbasis de Peel’ 6 maart 2020 en dhr. x 9 maart 2020 inzake een MKBA voor de voorgenomen hernieuwde ingebruikname vliegbasis De Peel

pdf Bijlage B&W adviesnota (PDF, 320.56 KB)

 

pdf Bijlage 1 besluit 4 antwoord brief werkgroep (PDF, 175.95 KB)

 

pdf Bijlage 2 besluit 4 brief werkgroep (PDF, 181.1 KB)

 

pdf Bijlage 3 besluit 4 antwoord brief dhr. x (PDF, 172.58 KB)

 

pdf Bijlage 4 besluit 4 brief dhr. x inzake vliegbasis (PDF, 134.8 KB)

 

5. Beslissing op bezwaar inzake het afwijzen van een Wob-verzoek

pdf Bijlagen besluit 5 beslissing op bezwaar (PDF, 140.03 KB)

 

6. Businessplan Routebureau Noord- en Midden-Limburg 2021-2024

pdf Bijlagen besluit 6 businessplan Routebureau (PDF, 5.62 MB)

 

7. Plan van aanpak Venray Bloeit 2020-2023

pdf Bijlagen besluit 7 plan van aanpak Venray Bloeit (PDF, 1.9 MB)

 

8. Ontwerpwijzigingsplan Maasweg 6 Blitterswijck

pdf Bijlagen besluit 8 ontwerpwijzigingsplan Maasweg 6 (PDF, 25.46 MB)

 

9. Vaststelling bestemmingsplan ‘Rector Cremersstraat ong. Smakt’ (NL.IMRO.0984.BP19024-va01)

pdf Bijlagen besluit 9 vaststelling bestemmingsplan (PDF, 33.39 MB)

 

10. Beantwoording vraag Nationale Ombudsman

Te besluiten om niet te reageren op de klacht en de ombudsman daarvan op de hoogte te stellen middels bijgevoegd concept antwoord.
De bijlagen zijn niet openbaar.

 

11. Coronavirus: maatregelen inz. belastingen/heffingen ter ontlasting van bedrijven/ondernemers

pdf Bijlagen besluit 11 maatregelen ter ontlasting bedrijven en ondernemers (PDF, 175.14 KB)

 

12. Aanwijzing Toezichthouders

pdf Bijlagen besluit 12 aanwijzing toezichthouders (PDF, 216.51 KB)

 

13. Tijdelijk toestaan verkoop alcohol bij afhalen/bezorgen

pdf Bijlagen besluit 13 tijdelijk toestaan verkoop alcohol (PDF, 182.06 KB)