Collegebesluiten 23 april 2019

Het college nam de ontvangen uitnodigingen en de besluitenlijst van de vorige week voor kennisgeving aan. Deze zijn niet openbaar. Met onderstaande adviezen ging het college akkoord

3. Voortgangsrapportage majeure projecten

Akkoord met:

  • De voortgangsrapportages majeure projecten vast te stellen en deze ter kennisgeving aan de commissies aan te bieden
pdf Bijlagen (PDF, 1.47 MB)

 

4. Jaarrapportage Sociaal Domein 2018

Akkoord met:

  • In te stemmen met de jaarrapportage Sociaal Domein 2018.
  • De rapportage Sociaal Domein ter bespreking aan te bieden aan de commissie Leven.
pdf Bijlagen (PDF, 1019.25 KB)

 

6. Uitvoeringsprogramma 2019 thuistaken Vergunningverlening-Toezicht-Handhaving

Akkoord met:

  • Vast te stellen het Uitvoeringsprogramma 2019 thuistaken Vergunningverlening-Toezicht-Handhaving
  • Prioritering te baseren op de regionale Probleemanalyse
pdf Bijlagen (PDF, 702.86 KB)

 

7. Voortgangsrapportage Sint Anna

Akkoord met:

  • De voortgangsrapportage St. Annapark voor kennisgeving aan te nemen en deze ter kennisgeving aan te bieden aan de commissie Wonen.
pdf Bijlagen (PDF, 335.73 KB)