Collegebesluiten 22 maart 2022

Het college nam de ontvangen uitnodigingen en de besluitenlijst van de vorige week voor kennisgeving aan. Deze zijn niet openbaar. Met onderstaande adviezen ging het college akkoord.

4. Verhogen subsidieplafond horende bij de uitvoering van de subsidieverordening RREW 2021/2022

pdf Bijlagen besluit 4 Verhogen subsidieplafond horende bij de uitvoering van de subsidieverordening RREW 2021/2022 (PDF, 489.7 KB)

 

5. Bouwvoorbereidingskrediet nieuwbouw SBO Focus en SO Spectrum

pdf Bijlagen besluit 5 Bouwvoorbereidingskrediet nieuwbouw SBO Focus en SO Spectrum (PDF, 185.29 KB)

 

6. Intentieverklaring “Ontwikkeling Complexe Jeugdhulp (segment 1) Noord- en Midden-Limburg”

pdf Bijlagen besluit 6 Intentieverklaring “Ontwikkeling Complexe Jeugdhulp (segment 1) Noord- en Midden-Limburg” (PDF, 694.86 KB)

 

7. Afwegingskader en bevoegdheden voor uitvoering regionaal budget zoals opgenomen in het ‘Regionaal Beleidsplan Jeugd 2022 en verder’

pdf Bijlagen besluit 7 Afwegingskader en bevoegdheden voor uitvoering regionaal budget zoals opgenomen in het ‘Regionaal Beleidsplan Jeugd 2022 en verder’ (PDF, 783.33 KB)

 

9. Vaststelling bestemmingsplan Hiept 3 Venray (NL.IMRO.0984.BP21005-va01)

pdf Bijlagen besluit 9 Vaststelling bestemmingsplan Hiept 3 Venray (NL.IMRO.0984.BP21005-va01) (PDF, 6.57 MB)

 

10. Vaststelling bestemmingsplan Kleindorp 11 Merselo (NL.IMRO.0984.BP21017-va01)

pdf Bijlagen besluit 10 Vaststelling bestemmingsplan Kleindorp 11 Merselo (NL.IMRO.0984.BP21017-va01) (PDF, 9.77 MB)

 

11. Vaststelling bestemmingsplan Lorbaan 1 Veulen

pdf Bijlagen besluit 11 Vaststelling bestemmingsplan Lorbaan 1 Veulen (PDF, 22.22 MB)

 

12. Vaststelling bestemmingsplan Spralandweg 3 en 5 Oostrum (NL.IMRO.0984.BP21016-va01)

pdf Bijlagen besluit 12 Vaststelling bestemmingsplan Spralandweg 3 en 5 Oostrum (NL.IMRO.0984.BP21016-va01) (PDF, 7.64 MB)