Collegebesluiten 22 juni 2020

Het college nam de ontvangen uitnodigingen en de besluitenlijst van de vorige week voor kennisgeving aan. Deze zijn niet openbaar. Met onderstaande adviezen ging het college akkoord

3. Raadsinformatiebrief meicirculaire 2020 gemeentefonds en geactualiseerd meerjarenperspectief

pdf Bijlagen besluit 3 raadsinformatiebrief meicirculaire 2020 (PDF, 651.89 KB)

 

4. Beheerregeling Informatiebeheer 2020

pdf Bijlagen besluit 4 beheerregeling Informatiebeheer 2020 (PDF, 342.39 KB)

 

5. Besluit vervanging analoge documenten

pdf Bijlagen besluit 5 besluit vervanging analoge documenten (PDF, 609.41 KB)

 

7. Eerste Impact-rapportage Covid-19

pdf Bijlagen besluit 7 eerste Impact-rapportage Covid-19 (PDF, 1.02 MB)

 

9. Accountantsverklaring schouwburg

pdf Bijlagen besluit 9 accountantsverklaring schouwburg (PDF, 912.13 KB)

 

10. Ik Begin evaluatie en vervolg

pdf Bijlagen besluit 10 Ik Begin evaluatie en vervolg (PDF, 3.95 MB)

 

11. Incidentele subsidieverlening Jongeren Service Punt

pdf Bijlagen besluit 11 incidentele subsidieverlening Jongeren Service Punt (PDF, 12.74 MB)

 

12. Ontwerpbestemmingsplan ‘Ossendijk 110 Ysselsteyn’

pdf Bijlagen besluit 12 ontwerpbestemmingsplan ‘Ossendijk 110 Ysselsteyn’ (PDF, 58.07 MB)

 

13. Ontwerp exploitatieplan bedrijventerrein de Spurkt

pdf Bijlagen besluit 13 ontwerp exploitatieplan bedrijventerrein de Spurkt (PDF, 25.25 MB)

 

14. Ontwerp bestemmingsplan en MER De Spurkt en ontwerp beeldkwaliteitplan De Spurkt

pdf Bijlagen besluit 14 ontwerp bestemmingsplan, MER en ontwerp beeldkwaliteitplan De Spurkt (PDF, 52.68 MB)

 

15. Vaststelling wijzigingsplan Maasweg 6 Blitterswijck

pdf Bijlagen besluit 15 vaststelling wijzigingsplan Maasweg 6 Blitterswijck (PDF, 425.73 KB)

 

16. Verkoop grond Oirlo

pdf Bijlagen besluit 16 verkoop grond Oirlo (PDF, 1.44 MB)

 

17. Mandaatbesluit administratief beroep kwijtschelding gemeentelijke belastingen

pdf Bijlagen besluit 17 mandaatbesluit administratief beroep kwijtschelding gemeentelijke belastingen (PDF, 259.63 KB)

 

18. Aanwijzingsbesluiten Heffing/WOZ- en Invorderingsambtenaar

pdf Bijlagen besluit 18 aanwijzingsbesluiten Heffing/WOZ- en Invorderingsambtenaar (PDF, 413 KB)

 

19. Beantwoording technische vragen Jaarrekening 2019

pdf Bijlagen besluit 19 beantwoording technische vragen Jaarrekening 2019 (PDF, 302.76 KB)

 

20. Beantwoording technische vragen Kadernota 2021

pdf Bijlagen besluit 20 beantwoording technische vragen Kadernota 2021 (PDF, 736.63 KB)