Collegebesluiten 22 juli 2019

Het college nam de ontvangen uitnodigingen en de besluitenlijst van de vorige week voor kennisgeving aan. Deze zijn niet openbaar. Met onderstaande adviezen ging het college akkoord

3. Vaststelling bestemmingsplan ‘Heidseweg 66 Heide’ (NL.IMRO.0984.BP18013-va01)

Akkoord met:

  • Het bestemmingsplan ‘Heidseweg 66 Heide’ (NL.IMRO.0984.BP18013-va01) op grond van het bepaalde in artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) ongewijzigd ten opzichte van het ontwerpplan vast te stellen, overeenkomstig het advies van het college en de daarbij behorende stukken.
pdf Bijlagen (PDF, 35.23 MB)

 

4. Vaststelling bestemmingsplan ‘Nachtegaalweg 6 Heide’ (NL.IMRO.0984.BP18008-va01)

Akkoord met:

  • Het bestemmingsplan ‘Nachtegaalweg 6 heide’ (NL.IMRO.0984.BP18008-va01) op grond van het bepaalde in artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) gewijzigd ten opzichte van het ontwerpplan vast te stellen, overeenkomstig het advies van het college en de daarbij behorende stukken.
pdf Bijlagen (PDF, 27.34 MB)