Collegebesluiten 22 februari 2022

Het college nam de ontvangen uitnodigingen en de besluitenlijst van de vorige week voor kennisgeving aan. Deze zijn niet openbaar. Met onderstaande adviezen ging het college akkoord.

3. RIB decembercirculaire 2021 gemeentefonds

pdf Bijlagen besluit 3 RIB decembercirculaire 2021 gemeentefonds (PDF, 916 KB)

 

4. Overdrachtsdocument College

pdf Bijlagen besluit 4 Overdrachtsdocument College (PDF, 5.99 MB)

 

6. Benoeming nieuw lid Adviesraad Sociaal Domein

pdf Bijlagen besluit 6 Benoeming nieuw lid Adviesraad Sociaal Domein (PDF, 752.62 KB)

 

7. Besluit nadere regels subsidie Innovatiefonds Cultuur Venray

pdf Bijlagen besluit 7 nadere regels subsidie Innovatiefonds Cultuur Venray (PDF, 353.34 KB)

 

8. Mandaat-, volmacht- en machtigingsbesluit trapliften

pdf Bijlagen besluit 8 Mandaat-, volmacht- en machtigingsbesluit trapliften (PDF, 250.18 KB)

 

10. Verkoop grond bij Spurkterdijk te Oostrum

pdf Bijlagen besluit 10 Verkoop grond bij Spurkterdijk te Oostrum (PDF, 141.38 KB)

 

11. Subsidie ontwikkelkosten Maasweg 5 Blitterswijck

pdf Bijlagen besluit 11 Subsidie ontwikkelkosten Maasweg 5 Blitterswijck (PDF, 433.14 KB)

 

12. Artikel 38 vragen uitbreiding bouwvlak en illegale bebouwing

pdf Bijlagen besluit 12 Artikel 38 vragen uitbreiding bouwvlak en illegale bebouwing (PDF, 736.8 KB)

 

13. Raadsinformatiebrief RUD LN

pdf Bijlagen besluit 13 Raadsinformatiebrief RUD LN (PDF, 1.49 MB)

 

14. Subsidieverordening Cultureel Erfgoed Gemeente Venray

pdf Bijlagen besluit 14 Subsidieverordening Cultureel Erfgoed Gemeente Venray (PDF, 1.53 MB)

 

15. Uitvoeringsprogramma Schone Lucht Akkoord 2021-2022

pdf Bijlagen besluit 15 Uitvoeringsprogramma Schone Lucht Akkoord 2021-2022 (PDF, 1.42 MB)

 

16. Huidige stand van zaken Verkiezingen 14, 15 en 16 maart 2022 en toegankelijkheid stemlokalen

pdf Bijlagen besluit 16 Huidige stand van zaken Verkiezingen 14, 15 en 16 maart 2022 en toegankelijkheid stemlokalen (PDF, 357.74 KB)