Collegebesluiten 22 februari 2021

Het college nam de ontvangen uitnodigingen en de besluitenlijst van de vorige week voor kennisgeving aan. Deze zijn niet openbaar. Met onderstaande adviezen ging het college akkoord

3. Indienen zienswijze Ontwerp-Voorkeursbeslissing Luchtruimherziening

pdf Bijlagen besluit 3 indienen zienswijze Ontwerp-Voorkeursbeslissing Luchtruimherziening (PDF, 273.48 KB)

 

4. 1e tranche regiodeal en 1e envelop investeringsagenda

pdf Bijlagen besluit 4 1e tranche regiodeal en 1e envelop investeringsagenda (PDF, 4.59 MB)

 

5. Beantwoording art. 38 vraag VVD Venray Verkeersveiligheid

pdf Bijlagen besluit 5 beantwoording art. 38 vraag VVD Venray Verkeersveiligheid (PDF, 854.96 KB)

 

6. Aanwijzen en mandateren DPG als toezichthouder kinderopvang n.a.v. Tijdelijke wet maatregelen covid-19 (Twm)

pdf Bijlagen besluit 6 aanwijzen en mandateren DPG als toezichthouder kinderopvang (PDF, 487.14 KB)

 

7. Beleidsregels Tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten Tonk

pdf Bijlagen besluit 7 beleidsregels Tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten Tonk (PDF, 313.27 KB)

 

8. Opdracht Uitvoeringsprogramma kadernota Sociaal Domein

pdf Bijlagen besluit 8 opdracht Uitvoeringsprogramma kadernota Sociaal Domein (PDF, 2.59 MB)

 

9. Tussenevaluatie Taalakkoord ‘Meedoen door Taal’

pdf Bijlagen besluit 9 tussenevaluatie Taalakkoord ‘Meedoen door Taal’ (PDF, 1.03 MB)

 

10. Uitvoering Vroegsignalering

pdf Bijlagen besluit 10 uitvoering Vroegsignalering (PDF, 1.1 MB)

 

11. Inkoop Integrale crisishulpverlening Jeugd Noord- en Midden Limburg

pdf Bijlagen besluit 11 inkoop Integrale crisishulpverlening Jeugd Noord- en Midden Limburg (PDF, 5.1 MB)

 

12. Verlengen beleidsplan peuteropvang en VVE 2018-2021 en afzien van Peuter- en VVE monitor in 2021

pdf Bijlagen besluit 12 verlengen beleidsplan peuteropvang en VVE 2018-2021 en afzien van Peuter- en VVE monitor in 2021 (PDF, 396.35 KB)

 

13. Verzoek om instemming VSO nevenvestiging De Wijnberg

pdf Bijlagen besluit 13 verzoek om instemming VSO nevenvestiging De Wijnberg (PDF, 631.89 KB)

 

15. Overeenkomst Ringweg 8a en 10/Vlakwater

pdf Adviesnota besluit 15 overeenkomst Ringweg 8a en 10/Vlakwater (PDF, 304.7 KB)

 

16. Subsidieaanvraag KLC provincie Limburg

pdf Bijlagen besluit 16 subsidieaanvraag KLC provincie Limburg (PDF, 960.2 KB)

 

17. Bijdrage uit reserve RO

pdf Adviesnota besluit 17 bijdrage uit reserve RO (PDF, 174.76 KB)

 

19. Vaststelling bestemmingsplan ‘Deurneseweg 91 en Ringweg 2’

pdf Bijlagen besluit 19 vaststelling bestemmingsplan ‘Deurneseweg 91 en Ringweg 2’ (PDF, 79.24 MB)

 

20. Wijzigingsplan Blitterswijckseweg 12 Wanssum (NL.IMRO.0984.WBP20004-va01)

pdf Bijlagen besluit 20 wijzigingsplan Blitterswijckseweg 12 Wanssum (NL.IMRO.0984.WBP20004-va01) (PDF, 1.94 MB)

 

21. Wijzigingsplan Vosseven 5a Wanssum (NL.IMRO.0984.WBP20005-va01)

pdf Bijlagen besluit 21 wijzigingsplan Vosseven 5a Wanssum (NL.IMRO.0984.WBP20005-va01) (PDF, 5.24 MB)