Collegebesluiten 21 juni 2022

Het college nam de ontvangen uitnodigingen en de besluitenlijst van de vorige week voor kennisgeving aan. Deze zijn niet openbaar. Met onderstaande adviezen ging het college akkoord.

4. Aanwijzen heffings- en invorderingsambtenaar en gemeenteambtenaren als bedoeld in artikel 231, tweede lid, onderdeel d van de Gemeentewet

pdf Bijlagen besluit 4 Aanwijzen heffings- en invorderingsambtenaar en gemeenteambtenaren als bedoeld in artikel 231, tweede lid, onderdeel d van de Gemeentewet (PDF, 702.44 KB)

 

6. Gebruiksovereenkomst Raayland

pdf Bijlagen besluit 6 Gebruiksovereenkomst Raayland (PDF, 928.53 KB)

 

7. Machtigingsbesluit voor Inkoopcentrum Zuid t.b.v. opzegging contract met Gazprom

pdf Bijlagen besluit 7 Machtigingsbesluit voor Inkoopcentrum Zuid t.b.v. opzegging contract met Gazprom (PDF, 138.04 KB)

 

9. Benoeming leden algemeen bestuur MGR Sociaal Domein Limburg-Noord

pdf Bijlagen besluit 9 Benoeming leden algemeen bestuur MGR Sociaal Domein Limburg-Noord (PDF, 168.89 KB)

 

10. Benoeming leden algemeen bestuur werkvoorzieningschap NLW

pdf Bijlagen besluit 10 Benoeming leden algemeen bestuur werkvoorzieningschap NLW (PDF, 172.26 KB)

 

11. Brief omwonenden Raayland College inzake huisvestingsplannen Raayland College en Focus-Spectrum

pdf Bijlagen besluit 11 Brief omwonenden Raayland College inzake huisvestingsplannen Raayland College en Focus-Spectrum (PDF, 289.86 KB)

 

12. Jaarrapportages 2021 van brandweer Limburg-Noord

pdf Bijlagen besluit 12 Jaarrapportages Brandweer Limburg Noord (PDF, 466.33 KB)

 

13. Verantwoordelijk subsidie Stedelijke ontwikkeling

pdf Bijlagen besluit 13 Verantwoordelijk subsidie Stedelijke ontwikkeling (PDF, 2.41 MB)

 

14. Transportschaarste voor afname en teruglevering elektriciteitsnet Limburg

pdf Bijlagen besluit 14 Transportschaarste voor afname en teruglevering elektriciteitsnet Limburg (PDF, 597.95 KB)

 

15. Jaarverslag Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (VTH) 2020/2021

pdf Bijlagen besluit 15 Jaarverslag Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (VTH) 2020/2021 (PDF, 1.3 MB)