Collegebesluiten 21 december 2020

Het college nam de ontvangen uitnodigingen en de besluitenlijst van de vorige week voor kennisgeving aan. Deze zijn niet openbaar. Met onderstaande adviezen ging het college akkoord.

3. Eind evaluatie 75 jaar bevrijding

pdf Bijlagen besluit 3 eind evaluatie 75 jaar bevrijding (PDF, 454.66 KB)

 

4. Brief aan Ministerie van Defensie inzake verzoek KEA voorgenomen hernieuwde ingebruikname vliegbasis De Peel

pdf Bijlagen besluit 4 brief aan Ministerie van Defensie inzake verzoek KEA voorgenomen hernieuwde ingebruikname vliegbasis De Peel (PDF, 426.09 KB)

 

6. Aanpak Stichting Streetwise

pdf Bijlagen besluit 6 aanpak Stichting Streetwise (PDF, 3.38 MB)

 

7. Aanpassen Verordening maatschappelijke ondersteuning (Wmo) 2021

pdf Bijlagen besluit 7 aanpassen Verordening maatschappelijke ondersteuning (Wmo) 2021 (PDF, 1.17 MB)

 

8. Aanpassen Verordening Jeugdhulp 2021

pdf Bijlagen besluit 8 aanpassen Verordening Jeugdhulp 2021 (PDF, 1.65 MB)

 

9. Verlening en vaststelling incidentele subsidie BiblioNu als gevolg van de sluiting door Covid-19

pdf Bijlagen besluit 9 verlening en vaststelling incidentele subsidie BiblioNu als gevolg van de sluiting door Covid-19 (PDF, 307.62 KB)

 

10. Actualisatie Besluit Nadere Regels Subsidieverstrekking

pdf Bijlagen besluit 10 actualisatie Besluit Nadere Regels Subsidieverstrekking (PDF, 433.3 KB)

 

11. Advies adviesraad sociaal domein betreffende het cliëntervaringsonderzoek Jeugdhulp

pdf Bijlagen besluit 11 advies adviesraad sociaal domein betreffende het cliëntervaringsonderzoek Jeugdhulp (PDF, 1.69 MB)

 

13. Zienswijze Kaderbrief MGR

pdf Bijlagen besluit 13 zienswijze Kaderbrief MGR (PDF, 701.49 KB)

 

14. Vaststelling bestemmingsplan ‘Rietweg 16-26 Castenray’

pdf Bijlagen besluit 14 vaststelling bestemmingsplan ‘Rietweg 16-26 Castenray’ (PDF, 9.54 MB)

 

15. Ontwerpbestemmingsplan Overbroekseweg 8 en 8a Leunen

pdf Bijlagen besluit 15 ontwerpbestemmingsplan Overbroekseweg 8 en 8a Leunen (PDF, 9.85 MB)

 

16. Bestemmingsplan Timmermannsweg 13 Ysselsteyn (NL.IMRO.0984.BP20016-va01)

pdf Bijlagen besluit 16 bestemmingsplan Timmermannsweg 13 Ysselsteyn (NL.IMRO.0984.BP20016-va01) (PDF, 30.6 MB)

 

17. Vaststelling bestemmingsplan Kievitsweg 6-16-Kievitsakker Ysselsteyn

pdf Bijlagen besluit 17 vaststelling bestemmingsplan Kievitsweg 6-16-Kievitsakker Ysselsteyn (PDF, 66.44 MB)

 

18. Voorbereidingsbesluit (NL.IMRO.0984.VBB21001-va01)

pdf Bijlagen besluit 18 voorbereidingsbesluit (NL.IMRO.0984.VBB21001-va01) (PDF, 1.63 MB)

 

19. Geweigerde omgevingsvergunning voor het huisvesten van arbeidsmigranten

pdf Bijlagen besluit 19 geweigerde omgevingsvergunning voor het huisvesten van arbeidsmigranten (PDF, 13.66 MB)